O NÁS

.....................................................................................................................................................

DYS - Umění a věda na podporu dyslektickým dětem, z.s.
Jsme neziskový sektor který vznikl 13.4.2006, číslo: VS/1- 1/63902/06-R Ministerstvo vnitra,
náměstí Hrdinù 3, 140 21 Praha 4
IC: 27029972

Správní rada:

MgA. Alena Kupčíková Ph.D
Výtvarný umělec s handicapem DYS
Statutární zástupce sdružení - ředitel
www.alenakupcikova.cz

MgA. Jaroslav Černý
Režisér, spisovatel, s handicapem DYS
www.jaroslavcerny.cz

Bc. Alena Krömerová
Tlumočnice, překladatelka
alena.kromerova@dys.cz

 

Realizační tým na projektu :
Testů a Slabikáře....

MgA. Alena Kupčíková Ph.D
Autor konceptu a výtvarného zpracování projektu
a zakladatel dne dyslexie
Výtvarný umělec, dyslektik a dysgrafik

Michal Klega
Design, programování a interaktiivita
Nová média

Jan Urban
Hudebník, skladatel, dyslektik, dysgrafik

Jiří Lábus
Herec, podpořil projekt, namluvil slabikář i testy/hru

Spolupracující konzultant výtvarné části:
prof. Milan Knížák Dr.A.

Spolupracující konzultanti specifických poruch učení :
PaedDr. Renata Wolfová - speciální pedagog - logoped
Karlova univerzita v Praze - katedra pedagogické a školní
psychologie PeadDr. Anna Kucharska Ph.D.,
Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc, Česká společnost „dyslexie“

Věčina členonů neziskové organizace DYS - Umění a věda na podporu dyslektickým dětem jsou dyslektici, lidé se specifickými poruchami učení.

Jak je možné nás podpořit:

Finančním darem (darovací smlouva, při Vaší podpoře si ji můžete odečíst z daní)

Umění a věda na podporu dyslektickým dětem.
účet číslo: 209170342/0300 - Poštovní spořitelna.

Název a číslo účtu pro finanční dary:
Jsme neziskový sektor který vznikl 13.4.2006, číslo: VS/1- 1/63902/06-R Ministerstvo vnitra,
náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 (při Vaší podpoře si ji můžete odečíst z daní) IČ: 27029972

Děkujeme těmto sponzorům:

Mgr. Ing. Gregory Pierre Grzegorowski,

velký mecenáš a čestný člen naší organizace
GREG TEAM

Golf Charity 2014 Karlovy Vary
ing. Josef PIga

Golf Charity 2013 Karlovy Vary
Mercedes – Benz S. & W. Automobily s.r.o..

Golf Charity 2012 Karlovy Vary
Společnost RIVAS XT a.s.

Golf Charity 2011 Karlovy Vary
FRAMOZ, a.s.
www.framoz.cz
JUDr. Petr Frank

Golf Charity 2010:
Rodina Mudr.Josefa Belčíka,
jeho žena Lenka, děti Eliška a Anička.

GLOBAL ASSISTANCE a.s.

MINISTERSTVO KULTURY ČR
www.mkcr.cz

Golf obchod
www.golf-trenuji.cz

Nadace Via
www.nadacevia.cz

Nadace Tomáše Bati
www.batova-vila.cz

Hlávkova nadace „ Nadání “
www.hlavkovanadace.cz

Občanské sdružení nezávislá občanská poradna Olomouc - NOPO
ředitelka Eva Linhartová

X-production
www.xproduction.cz
Zdeněk Neusar
Daniel Travníček
Ondřej Dubravčík

PhDr. Dagmar Bařinková

Paní Hana Svobodová z Prahy

Petr, Zdeňka, Matouš a Vojtěch Dřízhalovi
www.mediall.cz

BauerPower, Jaroslav Kupčík, Martin Morávek,
Václav Legner, Jolana Halaničová

 

       
........................................................................................................................................................................................................
   
© Copyright DyS 2013   telefon: +420 604 145 011, 
e-mail: info@dys.cz